Chính sách thanh toán

1. QUY TRÌNH THU HỘ TIỀN HÀNG, ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG THU HỘ (COD):

1.1. Thu hộ tiền hàng: Bambooship thu hộ những đơn hàng giao thành công có COD.

1.2. Chu kỳ đối soát:

Chu Kỳ Thanh Toán 1: Dịch Vụ Đã Hoàn Thành từ 00:00:00 giờ Thứ Hai đến 23:59:59 giờ Thứ Ba. Vào Thứ Năm hàng tuần, Bambooship sẽ phát hành báo cáo về số tiền COD cho Hub qua email. Bambooship sẽ thanh toán  tiền thu hộ có cấn trừ phí dịch vụ vào thứ Sáu.

Chu Kỳ Thanh Toán 2: Dịch Vụ Đã Hoàn Thành từ 00:00:00 giờ Thứ Tư đến 23:59:59 giờ Thứ Năm. Vào Thứ Hai của tuần tiếp theo, Bambooship sẽ phát hành báo cáo về số tiền COD cho Hub qua email. Bambooship sẽ thanh toán  tiền thu hộ có cấn trừ phí dịch vụ vào thứ Ba.

Chu Kỳ Thanh Toán 3: Dịch Vụ Đã Hoàn Thành từ 00:00:00 giờ Thứ Sáu đến 23:59:59 giờ Chủ Nhật. Vào Thứ Ba của tuần tiếp theo, Bambooship sẽ phát hành báo cáo về số tiền COD cho Hub qua email. Bambooship sẽ thanh toán  tiền thu hộ có cấn trừ phí dịch vụ vào thứ Tư.

1.3. Thanh toán COD thu hộ:

Mỗi tuần 3 lần, Bambooship gửi Mail báo cáo về tiền thu hộ theo chu kì đối soát qua email người đại diện để đối chiếu, Bambooship kiểm tra và xác nhận.

Bambooship sẽ thực hiện đối soát dữ liệu theo chu kì đối soát kể từ ngày nhận được báo cáo. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong quá trình đối soát dữ liệu, cả hai Bên sẽ điều tra và điều chỉnh trong báo cáo liên quan cho Chu Kỳ Thanh Toán tiếp theo sau khi Các Bên đồng ý và xác nhận dữ liệu khác biệt.

Trong trường hợp Bambooship không nhận được khiếu nại từ Khách hàng trong thời điểm Bambooship gửi báo cáo qua Email hoặc hệ thống thì mặc nhiên bảng báo cáo chi tiết thông tin Đơn hàng, số tiền thu hộ mà Bambooship đã chuyển là chính xác. Bambooship được quyền từ chối giải quyết các khiếu nại được gửi đến quá thời gian này.

Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, nếu số tiền COD nhỏ hơn 100.000 VNĐ, Các Bên đồng ý rằng Bambooship sẽ không có nghĩa vụ thanh toán tiền COD đó cho Khách hàng và tiền COD đó sẽ được cộng dồn vào số tiền COD phải thanh toán trong Chu Kỳ Thanh Toán tiếp theo.

Bambooship chuyển tiền thanh toán những đơn hàng giao thành công có COD 03 lần/ tuần trước 12h vào các ngày thứ 3/ thứ 4/ thứ 6 hàng tuần (ngoại trừ ngày chủ nhật và ngày lễ) vào tài khoản của Khách hàng như sau:

Tên tài khoản: ………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………………………………………………………………………………….

Tên ngân hàng: ………………………………………………………………………………………..

Email mà Bambooship sử dụng đễ nhận thông tin báo cáo thu hộ:

……………………………………………………………………………………………………………….

Bambooship gửi Email xác nhận và đính kèm chứng từ ngay sau khi đã chuyển COD cho Khách hàng. Trong vòng 12h Khách hàng phải kiểm tra xác nhận đã nhận đủ COD, trường hợp Khách hàng chậm xác nhận sau thời gian trên được hiểu rằng Khách hàng đã nhận đủ tiền COD từ Bambooship.

Trường hợp Bambooship chậm nộp tiền (ngoại trừ các khoản bất khả kháng như lỗi hệ thống  ngân hàng…) thì sẽ phải thanh toán cho Khách hàng lãi phạt chậm nộp theo mức lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chậm nộp cộng thêm 2,5%.

2. GIÁ CƯỚC, DỊCH VỤ GIA TĂNG VÀ PHỤ PHÍ

2.1 Cước phí, dịch vụ gia tăng được quy định tại Bảng Cước Phí, dịch vụ gia tăng. Cước phí sẽ được xem xét hằng năm. Việc thay đổi Cước phí thường niên áp dụng cho khách hàng thông thường của Bambooship trên cơ sở mỗi quốc gia áp dụng Cước phí đó.

2.2 Phụ phí

Phụ phí gia tăng theo quy định pháp luật và chính phủ.  

Bất kỳ thông lệ, phụ phí, thủ tục hoặc quy định bổ sung nào của cơ quan hành chính nhà nước mà khiến cho chi phí của Bambooship bị gia tăng sẽ gửi thông báo tương ứng tới khách hàng bằng văn bản trong vòng ba mươi ngày.

2.3 Trường hợp khẩn cấp.

Bambooship có quyền phụ thu phụ phí khẩn cấp để bồi hoàn cho những chi phí liên quan đến các tình huống khẩn cấp tạm thời nằm ngoài tầm kiểm soát của Bambooship mà không thể lường trước được khi bắt đầu Hợp đồng này. Tất cả các phụ phí này là tạm tính và được áp dụng cho tất cả khách hàng thông thường của Bambooship. Khách hàng sẽ nhận được thông báo bằng email về phụ phí khẩn cấp tối đa trong vòng 8 ngày, trong đó mô tả các nguyên nhân phát sinh khoản phụ phí này.

3. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

3.1 Đối soát và xác nhận phí dịch vụ:

Trong vòng 03 ngày đầu tháng của tháng tiếp theo, Bambooship gửi mail bảng kê đối soát tổng phí dịch vụ phát sinh (ghi nhận từ hệ thống quản lý) của tháng trước đó, Khách hàng kiểm tra và xác nhận trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp Khách hàng chậm xác nhận sau thời gian trên được hiểu rằng Khách hàng đã đồng ý toàn bộ phí dịch vụ từ Bambooship.

3.2 Bambooship sẽ phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Khách hàng trên trong vòng 03 (ba) ngày làm việc tiếp ngay sau khi các bên đã thống nhất về phí dịch vụ.

3.3 Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch Vụ cho Bambooship trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn thuế giá trị gia tăng hợp lệ của Bambooship theo thông tin tài khoản mà Bambooship cung cấp như sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bambooship.

Số tài khoản: 19134623152021.

Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

3.4 Trường hợp Khách hàng chậm thanh toán phí dịch vụ (ngoại trừ các khoản bất khả kháng như lỗi hệ thống ngân hàng…) thì sẽ phải thanh toán cho Bambooship lãi phạt chậm nộp theo mức lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chậm nộp cộng thêm 2,5%.

Call Now Button