Hàng hóa không vận chuyển

HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 1. Các chất nguy hiểm hoặc độc hại, bao gồm chất nổ, chất phóng xạ, hoặc xăng dầu (để làm rõ, Hàng Hóa Nguy Hiểm sẽ không được coi là chất nguy hiểm hoặc độc hại);
 2. Chất độc hoặc hóa chất nông nghiệp;
 3. Vũ khí hạn chế, súng cầm tay, đạn dược, thuốc súng, vật tư quân sự;
 4. Thuốc lá, thuốc lá điếu và các sản phẩm thay thế thuốc lá điếu;
 5. Hàng hóa vi phạm bản quyền, sao chép, tiền tệ, con dấu, trái phiếu, v.v.;
 6. Chứng khoán hoặc tiền mặt, phiếu quà tặng;
 7. Tác phẩm nghệ thuật, hợp đồng, phim, bản thảo viết tay, hộ chiếu và các sản phẩm khác mà không thể khôi phục nếu bị mất;
 8. Các sản phẩm nhập lậu, lâm sản bất hợp pháp, xuất bản phẩm bất hợp pháp và các sản phẩm khác bất hợp pháp hoặc chống lại trật tự công cộng;
 9. Động vật, các bộ phận động vật, xương hoặc thực vật bị hạn chế;
 10. Thiết bị y tế;
 11. Bất kỳ hàng hóa nào khác, tùy từng thời điểm có thể bị cấm theo luật và quy định hiện hành, hoặc bởi bất kỳ cơ quan Chính phủ nào tại Việt Nam.
Call Now Button