QUY ĐỊNH VỀ CHẤP NHẬN BƯU GỬI

Bambooship có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Khách Hàng vi phạm Luật Bưu chính, bao gồm nhưng không giới hạn các Hàng Hóa Bị Cấm; Bưu Gửi bị hạn chế giao dịch, vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam; Bưu Gửi không có hóa đơn chứng từ kèm theo;
 • Bửu Gửi không được đóng gói đầy đủ theo quy cách và tính chất của Bưu Gửi và yêu cầu của Bambooship;
 • Bưu Gửi là thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô gây mùi, dễ hư hỏng trong thời gian ngắn hoặc dạng lỏng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với trái cây tươi, sầu riêng, cá khô các loại, thực phẩm thịt, cá sống, các loại bánh dễ tan chảy, v.v .;
 • Thông tin được yêu cầu trên Bưu Gửi không đầy đủ hoặc không rõ ràng;
 • Khách Hàng không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của mình được quy định trong Hợp Đồng này hoặc số tiền trong tài khoản không đủ để thanh toán cho Dịch Vụ;
 • Yêu cầu gửi Bưu Gửi được thực hiện ngoài phạm vi hoặc thời gian thực hiện của Dịch Vụ;
 • Người Nhận khiếu nại về chất lượng của Bưu Gửi; hoặc
 • Bưu Gửi hoặc Người Gửi có dấu hiệu gian lận hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào khác.

`Bưu gửi được coi là đã được chấp nhận trong trường hợp sau đây: bưu gửi đã được Bambooship chấp nhận tại điểm phục vụ bưu chính hoặc tại địa chỉ của người gửi, và không vi phạm chính sách như trên.

Bưu gửi được coi là đã phát hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Đã phát tại địa chỉ của người nhận, gồm hộp thư tập trung, hộp thư gia đình, hộp thư thuê bao hoặc hình thức khác dành cho việc nhận bưu gửi;
 • Đã phát cho người nhận tại điểm phục vụ bưu chính thực hiện việc phát;
 • Đã phát theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

1 thought on “QUY ĐỊNH VỀ CHẤP NHẬN BƯU GỬI”

 1. Pingback: QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH HÀNG HÓA – Bambooship

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button